spółki celowe

Spółki celowe a działalność ASI

Spółki celowe a działalność ASI

Spółki celowe a działalność ASI. Pisaliśmy już o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, ale czy wiemy już o nich wszystko? Czy spółki celowe, stosujące alternatywne sposoby inwestowania w akcje, mogą prowadzić działalność ASI? Aby odpowiedzieć sobie na takie pytania, trzeba zerknąć na podstawę prawną. W tym wypadku obowiązuje nas unijna dyrektywa ZAFI, w ślad za którą powstała ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Treść tych przepisów nie porusza bezpośrednio takiego zagadnienia jak spółki celowe, więc sytuacja może wydawać się niejasna. Jeśli więcej dany podmiot określa się jako spółkę celową, to określenie go w ramach wspomnianej wcześniej ustawy, wymaga zajrzenia do zasad ogólnych. Przede wszystkim chodzi tu art. 2 pkt 10a, który definiuje pojęcie alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Czy możemy polegać na przepisach?

Nie ma niestety ustalonego znaczenia prawnego, które jasno określałoby założenia spółki celowej. Oznacza to w praktyczne, że podmioty uważane za takie spółki, mogą się od siebie znacznie różnić. Do takich różnic zaliczymy między innymi cel stosowania albo sposób zarządzania spółką. Kiedy sytuacja jest niejasna, należy przeanalizować zakres przedmiotu działalności takiej spółki, aby ustalić, czy udało się spełnić definicję AFI.

Spółki celowe w obliczu ustawy

Jeśli oprzemy się na samej ustawie, to musimy stwierdzić, że AFI (ASI) jest funduszem przeznaczonym do wspólnego inwestowania. Chodzi w nim o zbieranie aktywów od różnych inwestorów oraz lokowanie ich na rzecz tych inwestorów. Ważnym kryterium jest to, że AFI nie zalicza się do funduszu określonego zasadami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Jeśli nasza spółka celowa nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych kryteriów, to wniosek jest jeden. Takiej spółki nie możemy uznać za alternatywną spółkę inwestycyjną ani za alternatywny fundusz inwestycyjny.