co polacy

Co Polacy myślą na temat funduszy inwestycyjnych?

Co Polacy myślą na temat funduszy inwestycyjnych?

Co Polacy myślą na temat funduszy inwestycyjnych? Bank Santander przeprowadził ankietę, której celem było sprawdzenie, co Polacy sądzą o lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych. Jak się okazuje, tylko 6% z Polaków decyduje się na takie inwestycje. 17% z kolei uważa, że fundusze inwestycyjny dają wysokie zyski. Tak przynajmniej wynika z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020″.

Fundusze inwestycyjne w 2020 roku

Szacuje się, że aż 3/4 Polaków zaufało depozytom bankowym i tam gromadziło oszczędzone przez siebie środki. Niestety pojawiły się pewne zmiany w tym roku i ludzie zaczęli szukać nowych sposobów na lokowanie swoich środków. Wystarczy spojrzeć na decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która aż trzy razy w tym roku obniżyła stopy referencyjne do niemal zerowego poziomu. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii, a efekt jest taki, że klienci szukają alternatyw.

Co Polacy wybiorą w zamian?

Co Polacy, którzy zrezygnowali z funduszy inwestycyjnych, wybiorą, jeśli chodzi o lokowanie ich pieniędzy? Być może skierują swoją uwagę na złoto, waluty albo rynek nieruchomości. Zwróćmy uwagę na fakt, że tylko 6% Polaków faktycznie korzysta z ofert funduszy inwestycyjnych.

Wielu Polaków obawia się tego rodzaju inwestycji, co wynika najczęściej z braku wiedzy i doświadczeń. Być może istnieje pewne przeświadczenie, że na taką inwestycję mogą sobie pozwolić tylko bogacze lub osoby z wielką fachową wiedzą. Inną przyczyną obaw mogą być myśli o długoterminowości takiego inwestowania, choć nie zawsze te obawy są słuszne. W komunikacje, dotyczącym badania Santander BP,  możemy przeczytać, że fundusz inwestycyjny to jeden z możliwych sposobów na budowanie swojego majątku.

Co Polacy wiedzą o funduszach inwestycyjnych?

17% badanych Polaków wie, że fundusz inwestycyjny to produkt elastyczny, co oznacza, że nie ma konieczności zamrażania środków. Ci sami badani twierdzą, że taki sposób inwestowania oznacza wysokie zyski. 32% badanych zaś przyznaje, że inwestowanie w fundusze jest równoznaczne z powierzaniem pieniędzy profesjonalistom.

Wnioski z badania

Na podstawie wyników badania można dojść do wniosku, że Polacy unikają ryzyka. W większości przypadków wolą bezpieczne inwestycje i są zwolennikami pewnego zysku, nawet jeśli oznacza to mniejszy zysk. Dowodem na to jest duża liczba odpowiedzi ankietowanych (46%), którzy przyznają, że gdy inwestycja traci na wartości, wycofuje swoje środki. Za to aż 60% badanych przyznaje, że kiedy inwestują lub oszczędzają swoje pieniądze, wolę dzielić na różnorakie produkty finansowe.