inwestycje

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP. BEP (ang. Break Even Point) oznacza kalkulację progu rentowności, którą wykorzystuje się, aby wstępnie ocenić projekty inwestycyjne. W jaki sposób wyznacza się próg rentowności, na którym możemy oprzeć swoją analizę? Pojęcie takiego progu odnosi się do momentu, w którym zyskami ze sprzedaży jesteśmy w stanie pokryć poniesione koszty. Wyznaczenie tego progu jest niezbędne, abyśmy mogli ocenić opłacalność inwestycji.

Na czym polega ta metoda?

Przede wszystkim musimy wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć próg rentowności. Podstawą jest podzielenie wszystkich kosztów na zmienne oraz stałe. Aby to zrobić, musimy usystematyzować koszty według tego, w jaki sposób reagują na zmiany. Chodzi tu o zmiany, dotyczące wielkości produkcji, a reakcja kosztów na nie oznacza, że mówimy o kosztach zmiennych. Takie koszty należy traktować oddzielnie od kosztów stałych, które nie reagują w żaden sposób na zmiany w produkcji.

Opłacalność inwestycji – podstawowe założenia

Jeśli chcemy podejść na poważnie do analizowania rentowności naszych inwestycji, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę dostosowanie wielkości sprzedaży do wielkości produkcji w okresie, który badamy. Możemy wyznaczyć kilka różnych wielkości produkcji, ale koszty stałe są identyczne dla każdej z nich. Podczas badania konkretnego okresu ważne jest ustalenie, że poziom jednostkowy naszych kosztów zmiennych oraz stałych nie zmienił się w ciągu trwania okresu.

Jak obliczyć BEP?

Podczas obliczania rentowności powinniśmy rozróżnić BEP ilościowy od wartościowego. Do tego warto zapamiętać pewien schemat, według którego koszty stałe wynoszą różnicę jednostkowej ceny produktu i jednostkowego kosztu zmiennego. Jeśli sporządzimy odpowiedni wykres, uwzględniający koszty stałe oraz przychody całkowite, możemy zauważyć pewne ścisłe elementy takiego wykresu. Początkowy odcinek naszej krzywej to sytuacja, w której koszty przewyższają przychody, co oznacza stratę. Następnie mamy punkt środkowy, gdy obie kwoty się równoważą. Moment, gdy przychody przekroczą koszty stały, możemy uznać za zysk.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Sprawdź także
Close
Back to top button
Close
Close