opłacalność

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP

Opłacalność inwestycji – kalkulacja BEP. BEP (ang. Break Even Point) oznacza kalkulację progu rentowności, którą wykorzystuje się, aby wstępnie ocenić projekty inwestycyjne. W jaki sposób wyznacza się próg rentowności, na którym możemy oprzeć swoją analizę? Pojęcie takiego progu odnosi się do momentu, w którym zyskami ze sprzedaży jesteśmy w stanie pokryć poniesione koszty. Wyznaczenie tego progu jest niezbędne, abyśmy mogli ocenić opłacalność inwestycji.

Na czym polega ta metoda?

Przede wszystkim musimy wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć próg rentowności. Podstawą jest podzielenie wszystkich kosztów na zmienne oraz stałe. Aby to zrobić, musimy usystematyzować koszty według tego, w jaki sposób reagują na zmiany. Chodzi tu o zmiany, dotyczące wielkości produkcji, a reakcja kosztów na nie oznacza, że mówimy o kosztach zmiennych. Takie koszty należy traktować oddzielnie od kosztów stałych, które nie reagują w żaden sposób na zmiany w produkcji.

Opłacalność inwestycji – podstawowe założenia

Jeśli chcemy podejść na poważnie do analizowania rentowności naszych inwestycji, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę dostosowanie wielkości sprzedaży do wielkości produkcji w okresie, który badamy. Możemy wyznaczyć kilka różnych wielkości produkcji, ale koszty stałe są identyczne dla każdej z nich. Podczas badania konkretnego okresu ważne jest ustalenie, że poziom jednostkowy naszych kosztów zmiennych oraz stałych nie zmienił się w ciągu trwania okresu.

Jak obliczyć BEP?

Podczas obliczania rentowności powinniśmy rozróżnić BEP ilościowy od wartościowego. Do tego warto zapamiętać pewien schemat, według którego koszty stałe wynoszą różnicę jednostkowej ceny produktu i jednostkowego kosztu zmiennego. Jeśli sporządzimy odpowiedni wykres, uwzględniający koszty stałe oraz przychody całkowite, możemy zauważyć pewne ścisłe elementy takiego wykresu. Początkowy odcinek naszej krzywej to sytuacja, w której koszty przewyższają przychody, co oznacza stratę. Następnie mamy punkt środkowy, gdy obie kwoty się równoważą. Moment, gdy przychody przekroczą koszty stały, możemy uznać za zysk.