Obsługa prawna przedsiębiorstw – na czym polega bieżąca obsługa spółek?

Założenie spółki i prowadzenie przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie. Wiele osób potrzebuje pomocy prawnej już na etapie zakładania i rejestrowania firmy. Nie ma w tym nic dziwnego. Polskie prawo gospodarcze zawiera wiele niuansów, a formalności trzeba bezwzględnie dopełnić. Wyjaśniamy, dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

Obsługa spółek – na czym to polega?

Polskie prawo przewiduje możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, a także różnych rodzajów spółek. Możesz więc otworzyć: spółkę jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową czy akcyjną. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą – również tutaj wsparcie prawne jest nieocenione. Dotyczy jednak przede wszystkim codziennego funkcjonowania firmy, ewentualnie postępowania upadłościowego. Warto także wspomnieć, że jednoosobową firmę można również przekształcić w spółkę, a niekiedy jest to nawet bardzo korzystne. W tej kwestii również pomoże prawnik, specjalizujący się w rejestracji spółek prawa handlowego.

Tymczasem obsługa spółek obejmuje takie działania jak negocjacje, mediacje, fuzje, przejęcia, ale także wsparcie w umowach spółek oraz doradztwo w zakresie due diligence. Jeśli chodzi o podmioty korporacyjne, to bieżąca obsługa spółek obejmuje także dokumenty korporacyjne, takie jak: regulaminy i specyfikacje, a także uchwały (np. zgromadzeń wspólników).

Obsługa prawna spółki korporacyjnej

Spółki częściej ulegają różnym przekształceniom, dlatego także w tej sferze niezbędna jest pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Zmienić się może osobowość prawna spółki lub stanowiska członków jej zarządu. Niezbędnymi działaniami mogą być wówczas mediacje pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu oraz pracownikami, piastującymi ważne dla spółki stanowiska. Konieczne jest też przygotowanie nowych umów i aneksów.

Inna sytuacja, wymagająca wsparcia doświadczonego prawnika, to przejęcia. Przejęcie może oznaczać, że spółka zostanie wchłonięta przez inną firmę lub sama przejmie mniejszy podmiot. Istnieje też możliwość połączenia spółek przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej. Zadaniem prawnika jest zabezpieczenie interesów spółki, tak by fuzja firm przyniosła jej korzyści. Istotne jest opracowanie odpowiednich umów, w których należy zawrzeć wszelkie kwestie.

Bieżące doradztwo prawne

Jak wspomnieliśmy – łatwo się pogubić w zawiłościach i niuansach polskiego prawa. Prowadząc spółkę czy nawet jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba być jednak na bieżąco ze wszystkim przepisami prawa handlowego, gospodarczego czy podatkowego. Warto mieć w tym wsparcie kancelarii prawnej, która pomaga w takich kwestiach, jak:

  • Opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów – umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych
  • Korespondencja przedprocesowa oraz procesowa
  • Reprezentowanie spółki podczas postępowań sądowych i administracyjnych
  • Konsultacje prawne dla organów spółek
  • Doradztwo w zakresie umów

Negocjacje biznesowe

Sferą, w której będziesz potrzebował wsparcia wykwalifikowanego prawnika, są z pewnością negocjacje biznesowe. Jeśli zaistniał jakiś spór pomiędzy podmiotami, to dzięki negocjacjom można uniknąć wszczynania postępowania sądowego. Nie można wówczas podejmować pochopnych decyzji, które miałyby negatywne dla spółki konsekwencje. Kluczowe kwestie to: dokładne przeanalizowanie sytuacji i oszacowanie możliwości wygranej (która byłaby korzystna dla spółki, ale też zadowalała stronę przeciwną), a także dobór właściwej techniki negocjacyjnej.

Mimo usilnych starań i prawidłowo przeprowadzonych negocjacji może się okazać, że będzie konieczne wejście na drogę sporu sądowego lub arbitrażowego. Mimo wszystko warto rozpocząć od negocjacji biznesowych z udziałem doświadczonych prawników. W zdecydowanej większości przypadku przynosi to oczekiwane efekty i pozwala uniknąć drogi sądowej.