Niespłacone długi – czy można przez nie trafić do więzienia?

Długi i wszelkie, niespłacone zobowiązania finansowe skutkować będą pewnymi konsekwencjami. Najczęściej spodziewać możemy się – przede wszystkim – egzekucji komorniczej, a więc, na przykład, zajęcia mienia lub „wejścia” komornika na nasze konto bankowe. Czy jednak za długi możemy trafić do więzienia? Z reguły nie, chociaż istnieją sytuacje, w których i taki scenariusz jest możliwy.

Za jakiego rodzaju długi możemy trafić do więzienia?

Pozbawienie wolności wobec dłużnika jest możliwe jedynie w kilku przypadkach. Do więzienia może trafić osoba, która miga się ze spłatą alimentów lub nie płaci podatków. Podobna kara przewidziana jest w sytuacji, gdy dłużnik ukrywa lub sprzedaje swój majątek w momencie, gdy dokonuje się egzekucja komornicza. Osobie zadłużonej może grozić więzienie także wtedy, gdy ukrywa swoje rzeczywiste zarobki – najczęściej odbywa się to poprzez swego rodzaju układ z pracodawcą, gdy część wynagrodzenia otrzymywana jest pod tak zwanym stołem.

Chwilówki i pożyczki.

Osoby zadłużone bardzo często mogą ratować się braniem kolejnych pożyczek lub chwilówek celem spłaty poprzednich zobowiązań finansowych. Czy za niespłacenie takiej chwilówki lub pożyczki grozi kara więzienia? Jeżeli pieniądze te zostały uzyskane w sposób legalny, a więc nie wyłudziliśmy ich na cudze dane – kara więzienia nie jest w takiej sytuacji przewidziana w Polskim prawie.

Egzekucja komornicza.

Niektórzy mogą się zastanawiać, czy komornik ma prawo zamiany dotychczasowych długów na więzienie – odpowiadamy więc, że nie. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w przypadku, gdy dłużnik podejmuje nielegalne działania celem uniknięcia egzekucji komorniczej.