Czy można uniknąć ściągnięcia długu przez komornika z konta bankowego?

Polacy coraz częściej popadają w długi, a według różnych badań, statystyczny Polak zadłużony jest przynajmniej na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście, w tych badaniach uwzględnione zostały zarówno osoby, które swoje należności spłacają terminowo i sumiennie, jak i ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli ciąży na nas egzekucja komornicza, możliwe jest uniknięcie zajęcia środków znajdujących się na koncie bankowym?

Ile pieniędzy może zająć komornik z rachunku bankowego?

Komornik, jeżeli tak wynika z postanowienia sądu, ma prawo zając wszystkie środki, znajdujące się na rachunku bankowym celem pokrycia długu. Tyczy się to zgromadzonych na koncie pieniędzy, a nie wpływającej na nie comiesięcznej pensji. Co prawda, również i w przypadku wynagrodzenia komornik ma prawo do jego całkowitego zajęcia – spoczywa jednak na nim obowiązek pozostawienia przynajmniej 75% wartości kwoty minimalnej brutto z danego roku. W przypadku długów wynikających z niepłaconych alimentów komornik ma prawo do zajęcia wszystkich wpływów na konto.

Czy można uniknąć egzekucji komorniczej z rachunku bankowego?

Dłużnik, który posiada polskie konto bankowe, nie jest w stanie uniknąć zajęcia środków ze swojego rachunku przez komornika. Wynika to z faktu, że wszystkie banki działające na terenie polski, należą do systemu OGNIVO. System ten umożliwia wymianę danych pomiędzy bankami i instytucjami, które posiadają prawa do uzyskiwania informacji o klientach banków – są to między innymi właśnie komornicy. Do tego systemu nie należą zagraniczne banki oraz instytucje finansowe, jeżeli dany dłużnik chciałby uniknąć zajęcia środków przez komornika, zmuszony jest założyć zagraniczne konto. Nie jest to proces trudny, ponieważ wybór banków i instytucji finansowych jest ogromny – a przy tym nie jest konieczne osobiste stawienie się w placówce.