Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Podwyżka, zmiana pracy czy zwyczajne zaciśnięcie przysłowiowego pasa pozwoliło nam zgromadzić fundusze umożliwiające wcześniejszą spłatę kredytu. Czy takie działanie może nieść za sobą dodatkowe korzyści, oprócz większej swobody finansowej i uwolnienia się od ciężaru zobowiązań?

Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto?

Opcja wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego jest najczęściej korzystna – głównie z powodu, że na naszej głowie przestanie spoczywać ciężar zobowiązania finansowego, które comiesięcznie uszczupla nasz domowy budżet. Ponadto, w większości przypadków, kredytobiorca, który zdecydował się na wcześniejszą spłatę kredytu, może także domagać się od banku zwrotu niektórych opłat oraz kosztów kredytu.

Korzyści wynikające ze wcześniejszej spłaty kredytu.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści wcześniejsza spłata kredytu może pozytywnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową, co ułatwi nam ubieganie się o kolejny kredyt w przyszłości. Jeżeli kredytobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie danych, informacje o wcześniejszej spłacie kredytu, a tym samym zwiększonej liczbie punktów wiarygodności, będą widnieć w Biurze Informacji Kredytowej przez 5 lat od momentu spłaty kredytu.