Zwrot prowizji a wcześniejsza spłata kredytu

Nowa i lepiej płatna praca, awans lub zastrzyk gotówki z dowolnego źródła sprawiły, że wreszcie byliśmy w stanie całkowicie spłacić zaciągnięty przed miesiącami, lub latami, kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Pomyśleć można, że na tym historia się kończy – nie jest to do końca prawda, o czym nie wszyscy zdają sobie sprawę – możemy bowiem rościć sobie zwrot prowizji wynikający ze wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Kiedy jednak bank powinien zwrócić prowizję od kredytu?

Czy banki muszą zwracać koszty prowizji z racji wcześniejszej spłaty kredytu?

Kredytobiorcom, którzy zdecydowali się na wcześniejszą spłatę kredytu, bank zmuszony jest zwrócić część kosztów prowizji. Wynika to między innymi z decyzji Rzecznika Finansowego, Prezesa UOKiK oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Koszty prowizji od udzielonego kredytu są zależne między innymi od kwoty kredytu, jak i terminu jego spłaty.

Zwrot prowizji w praktyce.

Jeżeli po 5 latach zdecydowaliśmy się spłacić kredyt, który zaciągnięty został na okres lat 6, bank zobowiązany jest zwrócić nam koszty prowizji od udzielonego kredytu wynoszące 1/6 opłat oraz prowizji, które opłacone zostały w momencie, gdy kredytobiorca zdecydował się podpisać umowę z bankiem. Nie wszyscy kredytobiorcy zdają się jednak o tym pamiętać, a i same banki niechętnie o takiej możliwości przypominają. Jeżeli więc zdecydowaliśmy się na wcześniejszą spłatę kredytu, warto pamiętać o prawie do zwrotu części prowizji oraz opłat.