Czy jest dystrybucja papierów wartościowych?

Papiery wartościowe są zbywalnymi dokumentami, które przyznają wskazanym w nich osobom określone uprawnienia. W kontekście omawiania zagadnień związanych z tymi dokumentami pojawiają się różne określenia – takie jak m.in. dystrybucja papierów wartościowych. Co to oznacza w praktyce?

Fazy rynku – co trzeba wiedzieć?

Każdy, kto jest zainteresowany tematem inwestowania, wie doskonale o czterech fazach rynku określonych przez Stana  Weinsteina. Są to: akumulacja, trend wzrostowy, dystrybucja akcji lub innych papierów wartościowych oraz trend spadkowy. Fazy te następują po sobie w wymienionej powyżej kolejności. Można śmiało powiedzieć, jest to podstawowy mechanizm rządzący rynkiem kapitałowym. Jego znajomość to jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukces na giełdzie.

Dystrybucja papierów wartościowych – co to takiego?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, dystrybucja obligacji lub innych papierów wartościowych pojawia się na rynku tuż po trendzie wzrostowym, kiedy trwa on już dosyć długo. W takiej sytuacji inwestorzy zaczynają rozumieć, że niełatwo będzie sprzedać papiery wartościowe. Dlatego też zaczynają je sprzedawać, ale bez pośpiechu, żeby nie doprowadzić do wywołania paniki na rynku. Efekt tego jest taki, że mniejsi gracze na rynku zaczynają uważać to za lekką korektę i kupują papiery po niższych cenach. W pewnym momencie kurs papierów wartościowych znacząco spada i wtedy faza dystrybucji przechodzi w fazę spadkową.

Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – czym jest?

W omawianym kontekście często mówi się również o wtórnej dystrybucji papierów wartościowych. Polega ona na dopuszczeniu do sprzedaży dużych ilości istniejących już papierów wartościowych. Odbywa się to przeważnie poza głównym rynkiem – w tym właśnie tkwi główna różnica pomiędzy dystrybucją pierwotną a wtórną. Podobnie jak w przypadku pierwotnej dystrybucji, tak i przy dystrybucji wtórnej muszą zostać spełnione określone warunki. Niezbędne jest m.in. zarejestrowanie sprzedaży u organów regulacyjnych.